אם הקבוצה שלך מונה שלוש בנות או יותר, ניתן ליצור חדר לימוד וירטואלי. סכמנה ביניכן על שעה שמתאימה לכולן ועל קוד כניסה. בזמן שתיאמתן התקשרנה למס' , הכנסנה את הקוד שקבעתם וכך תוכלו להכנס לחדר לימוד הפרטי שלכן.
שדגכח 

הקבוצות:
שד

Paragraph.