תקציר השיחה:
שז

כל הארועים שקורים בעולם הם בהשגחה פרטית ומשמשים לנו הוראות בעבודת ה' הפרטית שלנו.
בוודאי שהפעילות של מעצמות גדולות שחיים במחוזותיהם אחוז גדול של יהודים, משמשת הוראה גדולה עוד יותר.
ביום שישי האחרון נחתם חוזה בין ארה"ב, רוסיה ועוד מספר מעצמות, שבה הם יצאו בהצהרה על פרוק נשק וסדר עולם חדש של צדק ושלום. אמצעי התשלום שהיו בעבר מיועדים לתקציב ההגנה והלחימה יכוונו וינוצלו לשיפור דרכי התמיכה באנשים ברחבי העולם.
מהי ההוראה מארוע זה בהתמקדות על המיקום, התזמון הכללי והתורני, כלומר הקשר לפרשה השבועית?
הלימוד הכללי מתחבר לגאולה כאשר הארוע הזה משקף את תחילת מילוי ההבטחה הנבואית "וכתתו חרבותם לאיתים"
תחילת הפסוק קובע "ושפט בין הגויים.."
הרד"ק מסביר שהשופט שיוצר מגעים, משנה ושופט בין כל העמים הוא מלך המשיח בעצמו. מלך המשיח יביא את האנשים למצב של שלום. לכן, לא יהיו יותר מלחמות ועקב כך אמצעי הלחימה יהפכו לחסרי תועלת ושימוש.
אם כן, אנו רואים שברית השלום המדוברת היא מילוי ברור של ההבטחה הנבואית הנ"ל. ובגלל שאנו נמצאים ב"זמן השיא" של ביאת משיח, רואים כבר את תחילת השפעתו של של מלך המשיח על העולם.
המקום שבו מתרחשת החתמת חוזה שלום זה הוא במדינתו ובעירו של הרבי.
כאשר הגיע האדמו"ר הריי"צ לאמריקה, היה חצי הכדור התחתון מבחינה רוחנית שבו התורה לא ניתנה. הריי"צ הפך את אמריקה למקום תורה ומקור תורני לכל העולם. שליחים מארה"ב נשלחו לרחבי העולם לגרום ליהודים ולא יהודים לנהל חיים מוסריים ואלוקיים יותר.
אנו גם רואים את מידת השפעתו של הרבי על השינוי שנעשה ברוסיה. ממדינה דיקטטורית שדרכה הדת, רוסיה נהיתה למדינה חופשית שלא רק מתירה פעולות דת, אלא יותר מכך, היא בעצמה מיוסדת על אמונה בבורא. הסיבה להתרחשות החתמת החוזה בעירו של הרבי היא בגלל שהיא הגיעה כתוצאה מעבודתו של הרבי נשיא הדור, משיח הדור.
הזמן שבו מתרחש הארוע חשוב גם הוא. א. יום שישי - זמן ההכנה לשבת כאשר הגאולה היא השבת הסופית.
                                               ב. כ"ו בחודש. כ"ו בגימטריא הוי"ה. הוי"ה מלשון מהווה. שמחיה את העולם. שם זה מבטא שה' הוא זה שמחיה את העולם. בימות המשיח יהיה גלוי לעייני כל שה' הוא המחיה ומהווה את העולם כולו.
                                               ג. שבט - זהו המרכיב העקרי שמבטא את הקשר הישיר עם הרבי. זהו חודש שבו נסתלק האדמו"ר הריי"צ, מה שרומז על שלמות שליחותו האלוקית. זהו גם החודש שקשור ביותר לנשיאות הרבי, כי זהו החודש שבו היא החלה.
 בהסתכלות על פרשת משפטים, הפס' אומר: "אלה החוקים והמשפטים.." רש"י מפרש: מוסיף על הראשונים, שגם אלה מסיני. פרוש זה מכיל הוראה חשובה לגבי הגישה אל משפטים שהם דינים של בין אדם לחברו המובנים עפ"י השכל. שגם אלה הם חלק מהתורה, ועלינו לבצע אותם בשל כך. כי הם ציווי מהקב"ה. לא בגלל ההגיון השכלי שבהם.
חוזה השלום שנחתם ביום שישי נדמה כארוע רציונלי. שכל אנוש מבין שמלחמה היא דבר הרסני ולא מועיל. עדין, לאורך ההסטוריה, אנשים נלחמו ללא הרף למרות טבעה הלא רציונלי של המלחמה. מדוע לפתע מתפכחים עתה אנשים ומבינים את האמת? אין זה אלא א. בגלל היותינו בימות המשיח, ההבטחה של "וכתתו חרבותם לאיתים" משפיעה בחזקה על העמים, ב. שהשפעת הכרזתם של "מלכי רבנן", שיצאו בפסק דין על כך שהגיע זמן הגאולה ושיש כבר את המצב של מלך מבית דוד ואפילו משיח ודאי - הכרזה זו היא שחדרה בכל העולם, אפילו אצל מלכי העולם, גרמה להם לשנות את דעתם בהתאם לתקופה.
הפרשות יתרו ותרומה שבאות לפני ולאחרי פרשת משפטים קשורות גם הן לנבואה על הגאולה. פרשת משפטים שנמצת ביניהם רומזת לנו על כך שהאלוקות חדרה לעולם. כשם שמשפטים הם חיוב השכל עצמו, כך גם ביאת המשיח מוכרזת ומוצהרת על ידי העולם עצמו. פרשת משפטים מרמזת על סוף הגלות ועל תחילת הגאולה: הדינים של המופיעים בפרשת משפטים הם הבסיס של מסכת נזיקין שכוללת שלושה בבות. השניים הראשונות דנות בנזקים שאקטואליים במציאות הגלותית, אך השלישית משקפת מציאות של גאולה, בכך שדנה במצבים שאינם שליליים אלא מעשים שנעשים כדי למנוע נזק ושליליות.
שז